Opis proizvoda

• simulator vitalnih funkcija (NIBP, SPO2, ECG, RESP, TEMP, IBP)
• NIBP oscilometrijska simulacija valnog oblika
• SpO2 područje od 50% do 100%
• mogućnost spajnja Puls-R univerzalnog optičkog simulatora prsta
• EKG simulacija 5 odvoda, NSR (normalni sisnus ritam), ventrikularne i fibrilacijske aritmije, ST nagib, ST depresija, infarkt miokarda, visoki T, pacemaker-a, EKG perfomanse
• RESP simulacija frekvencije disanja, impendancije, trajanja apnea
• TEMP simulacija YSI 400 / 700 statička
• IBP simulacija 2 kanala
• točna simulacija sa sinkronizacijom srčane frekvencije
• prijenosni (ručni) model uređaja sa baterijskim napajanjem
• zaslon grafički LCD monokromatski, 1/4 VGA
• samostalan uređaj sa pohranom unešenih podataka i pohranom mjerenja
• manualni i automatski mod rada
• memorija 10000 zapisa
• korisničko definiranje protokola
• mogućnost i upload-a specifične krivulje simulacije
• download i upload softvera (nadogradnja)
• sučelje Bluetooth za spajanje sa PC računalom, sa Med-eBase – OS Win (opcija)
• napajanje punjive baterije
• trajanje baterija s jednim punjenjen od 4 do 24 sata ovisno u simulacijama
• opcije : razni SpO2 adpteri ( ovisno o brand-u ) za interconect spajanje, razni adapteri kablova za TEMP, za IBP, program za Med-eBase, Bluetooth Barkod scener, Bluetooth termo pisač
• dimenzije 270 x110 x 75 mm, težiina < 1,5 kg