Opis proizvoda

• univerzalni optički SpO2 simulator
• kompatibilan sa Rigel UNI-SIM i RIGEL SP-SIM
• simulacija u rezoluciji 1% od 30% zasićenja
• koristi pre-programirane R-krivulje i ima mogućnost upgrade korisnički pripremljenih krivulja
• R-krivulje proizvođača: Beijing Choice,Criticare, GE Tuffsat, Masimo, Mindray, Nellcor, Nellcor Oximax, Nihon Kohden, Nonin, Novametrix, Phillips / HP, upgradeable
• download & upload softvera firmware