Opis proizvoda

• simulator NIBP – neinvezivnog krvnog tlaka
• NIBP oscilometrijska simulacija valnog oblika
• korisnički izbor i definiranje različitog simulacije tlaka za odrasle i djecu, podešavanja volumena pulsa (jačine), srčane frekvencije, mod manometra, krivulje simulacije proizvođača ( tzv. O-krivulje)
• interna pumpa za sprovođenje testova
• statička kalibracija tlaka i test propuštanja ( leakage)
• prijenosni (ručni) model uređaja sa baterijskim napajanjem
• zaslon grafički LCD monokromatski, 1/4 VGA
• samostalan uređaj sa pohranom unešenih podataka i pohranom mjerenja
• manualni i automatski mod rada
• automatsko izvođenje testa perfomansi s različitim parametrima
• memorija 10000 zapisa
• mogućnost i upload-a specifične krivulje simulacije
• download i upload softvera (nadogradnja)
• sučelje Bluetooth za spajanje sa PC računalom, sa Med-eBase – OS Win (opcija)
• napajanje punjive baterije
• trajanje baterija s jednim punjenjen od 4 do 24 sata ovisno u simulacijama
• opcije: program za Med-eBase, Bluetooth Barkod scener, Bluetooth termo pisač
• dimenzije 270 x110 x 75 mm, težiina < 1,5 kg