Odgovor na pitanje 1:

 

Kupovinom novog uređaja, dobili ste potpuno ispravan i baždaren uređaj.
Pojedini uređaji zahtjevaju svakodnevno baždarenje (kalibraciju), prije svake upotrebe ili početka mjerenja. Predmet ovog teksta nije takva vrsta baždarenja, nego periodička provjera i baždarenje uređaja.

 

 

Dijagnostički medicinski uređaji su mjerni uređaji.

Kroz vremenski period upotrebe uređaja, može doći do odstupanja u točnosti mjerenja.
Kod elektroničkih uređaja ta pojava nastaje uslijed starenja, promjene strukture, odnosno promjene nazivnih vrijednosti elektroničkih komponenti – kondenzator, otpornik, kvarcni kristal ….. itd. Te komponente su sastavni dio elektroničkih sklopova i na taj način djeluju na točnost uređaja.
Kod mehaničkih / elektromehaničkih / optičkih mjernih uređaja takva pojava nastaje uslijed trošenja gibajućih komponenti – metalnih, plastičnih .. itd.

U konačnici kao rezultat toga dobivamo netočne vrijednosti izmjerenih parametara. Nadalje, te osnovne izmjerene vrijednosti koriste se u daljnjim izračunima i na taj način može doći do potpuno krive analize i dijagnoze.
Iz navedenih razloga, periodički je potrebno izvršiti provjeru točnosti mjerenja samog uređaja i po potrebi baždariti uređaj (vidjeti preporuku proizvođača u korisničkim uputama ili upitati dobavljača). Svaki takav uređaj ima svoju proceduru baždarenja i taj postupak isključivo obavlja ovlašteni servis koji posjeduje valjanu servisnu dokumentaciju i potrebnu mjernu opremu. Ni u kom slučaju nemojte sami pokušavati « kalibrirati » uređaj. Osim što ga možete potpuno razdesiti, možete ga dovesti u potpuno neispravno stanje. U tom slučaju neće vam se priznati jamstveni rok (ako je uređaj u jamstvu), a platit ćete popravak i baždarenje.

Odgovor na pitanje broj 2:

774_gornji_trakt1Gornji respiratorni trakt
Zrak se udiše kroz usta i nos, prolazi iz nazofarinksa u larinks, zatim ulazi u traheju i bronhe te konačno dospijeva u pluća kroz distalne ekstremitete, alveole. Zrak koji je ušao kroz gornji respiratorni trakt, a posebno kroz nos, podvrgnut je trima važnim procesima koji ga čine “prihvatljivijim” za naša pluća:
– grijanju (mi smo toplokrvni) – vlaženju – filtriranju zagađenja (zagađivači i infektivne tvari)
Prema tome, naš nos predstavlja prvi filter u našem respiratornom sistemu, pa je stoga podložan čestim upalama, npr. rinitisu. Upala nosne sluzokože stoga će se vrlo lako proširiti na šupljine koje ga spajaju sa srednjim uhom i sinusima. Ta su patološka stanja poznata pod imenom sinusitis i otitis.

 

donji_trakt1Donji respiratorni trakt
U našem tijelu, pluća funkcioniraju kao filter. Ona su u stvari najveća površina koja je u direktnom kontaktu sa vanjskom okolinom (750 milijuna alveola) i u stanju su filtrirati i najmanje čestice tvari a otrovne supstance razrijediti. Štoviše, obilnom limfatičnom građom pluća, naše tijelo “obrađuje” strane antigene koji izazivaju imunološku reakciju.

Dobro disati znači i bolje živjeti Osobe koje pate od respiratornih bolesti mogu poboljšati kvalitetu svojeg života tako da oboljelo mjesto tretiraju odmah, i to najpovoljnijom terapijom. To je zadaća liječnika: analiza oboljenja i odabir pravilne terapije.

 

terapije aeoroslimaTerapije aerosolima

Terapija aerosolima dobiva sve veću važnost. Ona se sastoji od davanja lijekova direktno u respiratorni trakt, a služi za liječenje brojnih patoloških stanja nosa, grla, bronhija i pluća. Aerosol je suspenzija krutih čestica i/ili kapljica tekućine, koja prolazi kroz usta i nos, ulazi u respiratorni trakt i dospijeva duboko u larinks, farinks, traheje te pluća, gdje dolazi u kontakt sa bronhijalnom sluznicom i alveolama. To se zbiva po dobro znanim zakonima kinetike: inerciji, sili teži i rasipanju. Taloženje takvih čestica ovisi o njihovim dimenzijama. Da bi te kapljice dospjele u čitav respiratorni trakt, njihov idealni promjer bi trebao biti između ( 0.8-2 ) pa do ( 5-8 ) mikrona; čestice većeg promjera će apsorbirati gornji respiratorni trakt, a manje će ipak dospjeti u bronhiole i alveole. Čestice, koje su veće od 8 mikrona, ostaju blokirane u orofarinksu i ne dospijevaju u pluća. Raspršivač precizno pretvara lijek u čestice aerosola. Može se smatrati da je aerosol djelotvoran ako je njegov MMAD (prosječni aerodinamični promjer medija) u rasponu između 0.8 i 5 mikrona. Terapija aerosolom vrlo se raširila zbog svoje TERAPEUTSKE UČINKOVITOSTI i mogućnosti da ju pacijent PRIMJENJUJE SAM. Uređaji za aplikaciju aerosola su tehnološki sve napredniji pa omogućuju pacijentu da u tretmanu više ne ovisi o drugima. Rezultat takovog tretmana uglavnom ovisi o kombinaciji funkcija uređaja i njegovog raspršivača te prepisanog lijeka u svrhu stalnog poboljšanja pacijentova stanja.

Prednosti terapije aerosolima :

• brzo djelovanje i učinkovitost lijekova i u malim dozama
• lako prodiranje lijeka, čak i u donji respiratorni trakt
• laka primjena kod djece i starijih osoba
• nema nuspojava ili su one nevažne
• prirodno ovlaživanje dišnih puteva
• olakšava iskašljavanje
• jačanje respiratornih organa

Kako pravilno izvesti terapiju aerosolom

1. Dišite polako i duboko kroz usta. Izbjegavajte nazalnu respiraciju u slučaju bronhitisa i pneumonije. Dišite kroz nos u slučaju sinusitisa, otitisa i rinitisa. Zadržite dah na kratko tako da omogućite kapljicama da se slegnu. Zatim blago izdišite.
2. Volumen lijeka u raspršivaču mora biti najmanje 3 ml. kod kompresorskih raspršivača, odnosno 5 ml. kod ultrazvučnih raspršivača.
3. Nakon svakog tretmana, uvijek pažljivo izvršite radove čišćenja i održavanja, u skladu sa uputama za upotrebu uređaja. Dezinficirajte sav pribor aktivnim dezinficijensom na bazi klora, držeći se uputa koje ste dobili uz dezinficijens.

UPOZORENJE: UREĐAJI ZA TERAPIJU AEROSOLOM SU MEDICINSKI UREĐAJI. KOD BOLESTI SA RIZIKOM OD INFEKCIJE I MIKROBIOLOŠKIM ZAGAĐENJEM, PREPORUČAMO DA UREĐAJ I PRIBOR KORISTI SAMO JEDNA OSOBA (UVIJEK KONZULTIRAJTE SVOJEG LIJEČNIKA).

kompresorInhalator – kompresorski
Ovaj tip uređaja opremljen je kompresorom, koji služi kao izvor zraka, kojim onda raspršivač isparava tekućinu. Raspršivač radi na principu Venturijeve cijevi.

Struja zraka koja izlazi iz kompresora ulazi u raspršivač i tako nastaje pad tlaka kojim se usisava tekući lijek, uliven u donji dio raspršivača. Struja zraka ga usmjerava prema zapreci i razbija ga na male čestice, tvoreći tako kapljičastu maglu. Dimenzije tih čestica ovise o snazi kompresora i tehničkim karakteristikama raspršivača. Stoga je dobar raspršivač od bitne važnosti za dobro raspršivanje (mikronizaciju) lijeka.

ultrazvukInhalator – ultrazvučni
Ovi moderni ultrazvučni uređaji su opremljeni piezoelektričnim kristalom koji se nalazi na dnu komore sa tekućinom za raspršivanje. Kada se taj kristal pobudi frekvencijom od preko 1 MHz, proizvesti će ultrazvukove, čija je snaga veća od molekularne kohezije tekućine koja je iznad njega.

Oni prenose vibracije koje stvaraju “fontanu” velikih kapljica (koje padaju natrag u komoru za lijek) i malih, suspendiranih čestica. Tu maglu, ( zovemo je i aerosol ), pacijent udiše kroz nos ili usta pomoću prikladnog pribora. Mjerenja veličine čestica pokazuju da se čestice talože i u bronhijama i u alveolama.

 

 

Inhalatori:

komperosri

Odgovor na pitanje broj 3:

Analiza sastava tjelesne mase

48_tanitaPrekomjerno konzumiranje hrane i nedovoljna tjelesna aktivnost vode ka pretilosti, a samim time i razvoju bolesti srca i krvnih žila, dijabetesu i dr.

Suočeni sa tim činjenicama mnoge osobe pribježu drastičnim niskokaloričnim dijetama bez savjetovanja s nutricionistom što za posljedicu ima privid gubljenja kilograma dok u biti tijelo potrebnu energiju stvara sagorijevanjem mišićne mase što pak za posljedicu ima usporavanje metabolizma budući da nema mišića koji bi sagorijevali unesenu  energiju.

Po završetku dijete kilogrami se obično vraćaju u još većem obimu (tzv. jo-jo efekt).

Analizom sastava tijela moguće je napraviti uvid u trenutno stanje tijela te pratiti promijene i prilagoditi prehranu/vježbe stvarnim potrebama.

Analiza sastava tijela pomoću bioelektrične impendancije (BIA)

Putem metalnih elektroda na površini stajne platforme šalje se slab (50Khz, 800µA), siguran električni signal kroz tijelo. Mjerenje se temelji na principu da mišićno tkivo sadrži veliki udio vode te stoga služi kao električni vodič, dok masno tkivo sadrži mali udio vode te stoga djeluje kao otpornik protoku električnog signala. Taj otpor ili ‘impedancija’ uspoređuje se sa spolom / visinom / dobi te se koristi za izračunavanje količine masnog tkiva i očitanje sastava tijela. Što je količina masnog tkiva veća to je viša vrijednost impedancije. Osim masnog tkiva i viscelarnog masnog tkiva Tanita analizatori mjere i mišićnu masu, vodu (razlučuje intracelularnu i ekstracelularnu tekućinu) te izračunava indeks tjelesne mase – BMI, bazalni metabolizam – BMR, metaboličku starost, predviđenu koštanu masu te dnevni unos kalorija – DCI.

Danas je Tanita BIA metoda priznata kao svjetski lider u praktičnoj analizi sastava tijela.

Napredna tehnologija višestruke frekvencije
Temelji se na istom principu kao i BIA, ali je daleko naprednija te omogućava dodatna očitanja sastava tijela (trbušno ( viscelarno) masno tkivo, metaboličku starost itd.).

O čemu ovisi točnost mjerenja?

Točnost mjerenja ovisi o veličini i broju elektroda – potrebne su četiri elektrode kako bi se osigurala maksimalna točnost očitanja masnog tkiva.

Drugi bitan faktor je kvaliteta jednadžbi koje se koriste za izračun masnog tkiva / sastava tijela. Što je veća količina uzorka i odgovarajuća tehnika koja se koristi za istraživanje to će biti točnija jednadžba. Tanita na primjer koristi uziorak više od 100.000 ljudi diljem svijeta kako bi se osigurala maksimalna točnost mjerenja.

Treća stvar je točnost vaganja – točnost vage je bitna za dosljednost rezultata tijekom vremena, to ovisi o robusnosti mjerne platforme i mehanizma vage.

Zašto mjeriti na Tanitin način?

Tanita je pionir BIA ( Bio Impedance Analisys = Mjerenje Bioelektrične impedancije ) mjerenja pomoću stajnih elektroda, to je brz, ekonomičan način analize sastava tijela.

Prvi svjetski monitor količine masnog tkiva koji radi na principu stajnih elektroda Tanitini inženjeri izumili su 1992. godine i od tada svi Tanita monitori sastava tjelesne mase koriste BIA tehnologiju kako bi poslali nizak, siguran električni signal kroz tijelo. Signal slobodno prolazi kroz krv, vodu i tekućinu unutar mišićnog tkiva, a nailazi na otpor kada se susretne sa masnim tkivom  unutar tijela. Uz savršenu kombinaciju inovativne zdravstvene tehnologije i moderan dizajn, Tanita Vam donosi niz proizvoda koji su dizajnirani kako bi Vam pomogli voditi zdraviji i skladniji život. Tanita proizvodi nastaju kako bi udovoljili Vašim  potrebama, bilo da pokušavate izgubiti na težini, poboljšati nivo svoje tjelesne aktivnosti ili se jednostavno osjećati zdravije. Oni će vam pomoći razumjeti kako promjene u Vašem stilu života utječu na Vaše tijelo.

Tanita je ponosna na kvalitetu svojih proizvoda i osiguranu mrežu servisa. Svi naši proizvodi dolaze sa punim proizvođačkim jamstvom.

Tanita monitori su univerzalno prepoznati kao najtočniji monitori dostupni na današnjem tržištu. To odražava preko 10 godina istraživanja BIA i sastava tijela na poznatom „Tanita Health Research Centra“ u Japanu. Tehnologija koja se koristi u monitorima za osobnu upotrebu temelji se na istoj naprednoj tehnologiji koju možete pronaći u Tanita profesionalnim analizatorima sastava tijela koji se naširoko koriste u medicini i profesionalnim fitnes centrima širom svijeta.

Tanita Medical Advisory Board (TMAB) = Tanita medicinski savjetnik

Nezavisna istraživanja kategorizirala su postotak tjelesnog masnog tkiva i povezala ga sa  zdravstvenim rizicima za djecu i odrasle.
Tablice ispod prikazuju kako se postotak tjelesnog masnog tkiva izravno odnosi na opasnost po zdravlje odraslih osoba i djece s obzirom na dob i spol.

Kako se Tanita BIA uspoređuje sa drugim metodama analize sastava tijela?

Postoje i druge metode procjene količine masnog tkiva na raspolaganju. Slijedi sažetak najčešće korištenih.

DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry = Apsorbiometrija dvostrukih rendgenskih zraka)

Ova metoda se općenito smatra zlatnim standardom, zbog svoje pouzdanosti, preciznosti i činjenice da se temelji na tri tjelesne komponente (masnog tkiva, mišića i kosti), za razliku od samo dvije (masnog tkiva i mišića) kod većine drugih metoda, uključujući i hidrostatsko vaganje. Ona omogućava mjerenje distribucije masnog tkiva cijelog tijela u jednom skeniranju. Oprema koja se koristi je vrlo skupa i zahtjeva od ispitanika da mirno leži 10 – 20 minuta dok traje proces skeniranja. DEXA se nalazi uglavnom u istraživačkim ustanovama.

Hidrostatsko vaganje ili Densitometrija („Dunk Tank“)

Pravilno obavljena i ova metoda daje točne i ponovljive rezultate. Također se smatra zlatnim standardom u analizi sastava tijela. Međutim, test je donekle subjektivan jer se oslanja na sposobnost ispitanika da izdahne sav kisik iz pluća, dok je uronjen u tank sa vodom. Kisik zaostao u plućima iskrivljivati će rezultate. Osim što je prilično neugodna za ispitanika tank je također i skup. U kliničkoj postavci ovaj postupak se ponavlja nekoliko puta te se uzima prosjek. Zbog troškova, dugotrajnosti procesa testiranja i fizičkog napora ispitanika ova metoda je prikladnija za istraživanja.

Konvencionalna BIA

Konvencionalne BIA metode su točne, premda ne tako prikladne kao Tanita BIA metoda i mogu biti malo subjektivne, jer se oslanjaju na dosljedan, točan položaj elektroda na tijelu. Varijacija elektrode za 1cm na bilo kojem udu dramatično mijenja rezultate, tako da ponovljivost rezultata ne mora biti točna. Korisnik legne dok se elektrode postavljaju na zapešće i suprotan gležanj. Iako se ovaj postupak može obaviti u ordinaciji liječnika ili klinici nije tako prikladan niti objektivan kao Tanita BIA metoda.

Tanita BIA 

Tanita BIA metodom dobivamo točne rezultate koji su visoko korelirani s obje DEXA (Tanitina  referentna metoda) i Hidrostatskim vaganjem (unutar + / – 4 posto.) To daje objektivne rezultate ispitivanja koji su visoko ponovljivi (manje od 1% varijacija), kada se koristi pod dosljednim uvjetima. Hidrostatskio vaganje može imati do 4% varijacije. Oprema nije skupa što Tanitu čini opće prihvaćenom metodom od strane profesionalaca te je vrlo lako primjenjiva i za analizatore sastava tijela za osobnu upotrebu.

Skinfold Calliper

Ovo je vrlo subjektivna metoda mjerenja masnog tkiva koje obavlja educirani i certificirani tehničar na nekoliko mjesta na tijelu. Iako je kaliper jeftin i prenosiv ovaj test ovisi o vještini tehničara i kvaliteti opreme koja se koristi, dakle metoda nije pogodna za praćenje i nema ponovljivost rezultata. Mjerenje kaliperom je invanzivna metoda koju mnogi smatraju neugodnom jer se vrši višestrukim uzorkovanjem „štipanjem“ kože. Osim toga, što ispitanik ima više potkožnog masnog tkiva to je teže pravilno „uštipnuti“ kožu. Unatoć tvrdnjama da potkožno masno tkivo čini oko polovice ukupnog masnog tkiva u organizmu nema podataka koji bi podržali ovu tvrdnju. Nadalje, budući da postoji malo informacija o distribuciji masnog tkiva u tijelu stanovništva u cjelini valjanost korištenja Skinfold jednadžbi za predviđanje sastava tijela je ograničena na populaciju iz koje je ova jednadžba izvedena.

Body Mass Index (BMI) = Indeks tjelesne mase

BMI je vjerojatno najpoznatiji način utvrđivanja da li je osoba odgovarajuće težine. BMI uključuje jednostavan izračun – težinu osobe u kg podijeli se sa njezinom visinom u m². Iako je to jednostavan i jeftin način za korištenje, on ne pravi razliku između masnog tkiva i ostatka tjelesne mase te tako nema povezanost sa stvarnom količinom masnog tkiva. Izračun BMI-a ne uzima u obzir različite vrste tijela i može dovesti do pogrešne klasifikacije (kao u slučaju profesionalnih sportaša i bodybuildera.)

NIR (Near Infra-Red = Blisko infracrvenom)

Svjetlovodna sonda mjeri sastav tkiva na različitim lokacijama na tijelu. Ova metoda je postala popularna jer je jednostavna, brza i neinvazivna, a oprema je relativno jeftina. Međutim, studije prikazuju mješovite rezultate i visok stupanj pogrešaka koje se pojavljuju kod vrlo mršavih i vrlo pretilih ljudi. Brojni izvori navode kako je potrebno više istraživanja koja bi potkrijepila ovu metodu.

Odgovor na pitanje:

Da bi smanjili mogućnost neispravnosti uređaja, bitna je pravilna upotreba i održavanje. Svaki proizvođač u svojim uputama za rad sa uređajem, redovito daje svoje preporuke oko održavanja. Uvjek i obavezatno pročitajte upute dobivene uz uređaj!

Ovdje možete pročitati načelne i više – manje univerzalne upute.

odrzavanje_uredjajaMjesto za uređaj
U radnoj prostoriji, pronađite mjesto za uređaj koje nije u blizini izvora povišene temperature, nekog grijačeg tijela, radijatora, peći i slično. Kako svaki uređaj svojim radom ima disipaciju topline, dodatnim zagrijavanjem može doći do oštećenja komponenti, a time i do kvara uređaja. Posebno pazite na uređaje koji imaju ugrađene baterije s mogućnošću direktnog punjenja. Tehnologija tih baterija omogućuje punjenje takozvanim brzim punjačima, što se dosta koristi i kod medicinskih uređaja. U tom procesu dolazi do većeg zagrijavanja baterija i ako se još sve zajedno nalazi pored nekog izvora topline, može doći do oštećenja uređaja.

Smjestite uređaj na mjesto gdje nije izložen direktnom utjecaju sunca. Sunce je izvor topline i time isto zagrijava uređaj, a može doći i do fizičkog oštećenja na uređaju : folijske tastature, displeja, plastičnog kučišta i slično.

Ako uređaj ima ugrađen ventilator, tada svakako morate omogućiti slobodan protok zraka. Dakle, neka vam strana uređaja gdje se nalazi ventilator bude odmaknuta (svakako vidjeti preporuku proizvođača!) od površina kao što je zid i slično.

Napajanje
U radnoj prostoriji morate imati ispravnu elektro instalaciju, kako zbog napajanja uređaja, a pogotovo zbog vaše i pacijentove sigurnosti. Napon u našoj mreži je 220 V i frekvencije 50 Hz. Isključivo priključite na našu mrežu uređaje koji su predviđeni za rad na 220V / 50 Hz.

Preporučamo priključenje uređaja na mrežu preko razvodnika napajanja sa zaštitom. U mreži 220V / 50 Hz uvijek dolazi do kratkih prelaznih naponskih pojava uslijed uključivanja / isključivanja ostalih potrošača na mreži. Do takvih pojava, također može doći uslijed grmljavine.Ti kratki naponski pikovi, mogu oštetiti uređaj.

Na slici možete vidjeti jedan primjer razdjelnika sa zaštitom, a možete ih kupiti u gotovo svakoj trgovini računala.U slučajevima kad duže vrijeme ne koristite uređaj, isključite uređaj iz mreže (vikend, praznici, godišnji odmor i sl.). Na taj način štitite uređaj od naponskih promjena na mreži uslijed grmljavine i sl.

U slučaju da uređaj koristi i baterije s mogućnošću punjenja (NiMH, NiCd, Li-Ion, Li-Poly), svakako s novim baterijama napravite 2-3 uzastopna ciklusa punjenja i pražnjenja. Proces punjenja / pražnjenja napravite svakih par mjeseci sa uređajima koji koriste NiCd i NiMH baterije.
Spajanje na uređaj
U slučaju spajanja na uređaj senzora, mjernih glava, memorijskih kartica, PC računala i slično, uređaj mora biti obvezatno isključen. U slučaju da uređaj ostane uključen, može doći do oštećenja uređaja ili komponente koja se spaja, uslijed prijelaznih pojava na mjestima spajanja. Uglavnom, što god da spajate na uređaj, uvjek ga prije isključite. Kad sve pospajate, tada ponovo uključite uređaj.

Čišćenje uređaja
Za čišćenje vanjskih površina uređaja, odnosno kučišta, načelno možete koristiti blaga sredstva. Proizvođači obično u uputama navode koja sredstva, odnosno koja je baza tih otopina. Sredstvo nanosite na spužvu ili mekanu krpu i očistite površine. Ni u kom slučaju nemojte sredstvo direktno nanositi, odnosno prolijevati ili špricati po uređaju. Naravno, nikad nemojte po uređaju prolijevati vodu, tuširati ga i slično!

Ostalo
U slučaju kad uređaj trebate koristiti,a prethodno ste ga donijeli iz vanjskog okruženja (npr. vozila), prije upotrebe, uređaj ostavite neko vrijeme (1 do 2h) u radnoj prostoriji radi aklimatizacije. Zbog velike temeperaturne razlike, može doći do netočnog rada uređaja ili oštećenja uslijed kondezacije (zbog razlike između niske temperature u vozilu i sobne temperature radne okoline). Naravno, to se ne odnosi na uređaje koji su predviđeni za rad u vanjskim uvjetima (npr. primjena u HMP).

 

Odgovor na pitanje:

baterijeBaterije s mogućnošću punjenja, koje najčešće susrećemo u medicinskim uređajima su NiCd, NiMH, Li-Ion i Li-Poly.

NiCd (nikal-kadmij) baterija ima dugi vijek trajanja (čak i do 1500 ciklusa*) i dobro podnosi veće struje pražnjenja, no s njom treba znati ispravno postupati, zbog vrlo izraženog problema kristalizacije**.

Napominjemo i to da je ekološki neprihvatljiva (toksični kadmij) zbog čega je vrlo važno da je nakon što joj istekne vijek moramo odložiti u za to određene spremnike.

Sa NiMH (nikal-metal-hidrid) baterijom postignuta su mnoga poboljšanja, ali i neki problemi. Osnovni napredak je u tome što je toksični kadmij zamijenjen hidridom (spojem metala i vodika) netoksičnog metala. Ovaj ekološki znatno prihvatljiviji kemijski sastav donio je i znatno veću (do 50%) gustoću energije od NiCd baterija. NiMH baterije se odlikuju i znatno smanjenom kristalizacijom, pa su stoga osjetno manje zahtjevne za svakodnevnog korisnika jer traže tek minimalno održavanje. Osnovni nedostatak im je oko dva puta kraći vijek trajanja (oko 300-500 ciklusa* prije nego primijetite pad kapaciteta). Potencijalni nedostatak je i vrlo izraženo samopražnjenje: već 24 sata nakon punjenja baterija će izgubiti oko 10% svog kapaciteta, a nakon toga samopražnjenje polako pada i smanjuje se na 10% mjesečno.

Litij-ionska (Li-Ion) baterija kao osnovnu aktivnu tvar koristi litij, jedan od najlakših metala, što je čini najlakšom baterijom. Jedna od najvećih prednosti joj je vrlo velika gustoća energije, čak dvostruko veća od tipične NiMH baterije, a odlikuje je i tri puta veći nazivni napon od niklenih baterija (3.6V u odnosu na 1.2V). Velika prednost je u tom što za razliku od baterija na bazi nikla, Li-Ion baterija ne zahtijeva apsolutno nikakvo održavanje jer ne pati ni od memorijskog*** ni od kristalizacijskog** efekta. Dakle, moguće ju je puniti bilo kada i nema potrebe za periodičkom pražnjenjem. Li-Ion baterija je, sama po sebi, izuzetno osjetljiva na prepunjavanje i pretjerano pražnjenje, no za to se, umjesto korisnika, brine elektronika koja je ugrađena u svaku komercijalnu Li-Ion bateriju. Njen relativno dugi vijek trajanja (500-1000 ciklusa) može biti skraćen starenjem baterije i bez njene upotrebe, što je znatno naglašenije nego kod baterija na bazi nikla.

Li-Poly (litij-polimer) baterija na bazi litija vrlo je slična Li-Ion bateriji, s kojom dijeli i većinu značajki. Elektrolit baziran na polimeru omogućuje joj osobinu koja je gotovo nezamisliva kod ostalih navedenih vrsta. Radi se o mogućnosti gotovo potpuno proizvoljnog oblikovanja baterije, čak i u vrlo tanke oblike. Nedostaci u odnosu na stariju sestru su prije svega kraći vijek trajanja (približno jednak NiMH bateriji), te veća osjetljivost na niske temperature.

Prvi korak
Većinu novih ili duže nekorištenih baterija moramo formirati. Pod time se podrazumijeva nekoliko uzastopnih i potpunih ciklusa punjenja i pražnjenja baterije. Većina novih baterija postići će svoj puni kapacitet tek nakon 2-3 ciklusa, a ponekad ih je potrebno i više. Tijekom uhodavanja preporučljivo je bateriju puniti do kraja, i to bez prekida. Većina punjača će nakon završenog punjenja bateriju održavati punom pomoću tzv. trickle-charge (u slobodnom prijevodu: punjenjem na kapaljku). Ovo je redovita praksa kod punjenja NiMH baterija budući da imaju veliko samopražnjenje, dok Li-Ion i Li- Poly baterije ovaj tretman ne trebaju.

Održavanje
Baterije nemojte prazniti ispod specificirane donje granice napona. Ako se baterija isprazni ispod te granice, mogući su problemi. Može doći do trajnog gubitka dijela kapaciteta, punjač može odbiti punjenje, a u slučaju da se baterija sastoji od više serijski povezanih ćelija, može doći i do okretanja polariteta na jednom od članaka uslijed nejednolike napunjenosti. Ekstrem je Li-Ion baterija koje se na taj način može nepovratno izgubiti, jer njeno punjenje nakon predubokog pražnjenja postaje opasno, pa i nemoguće.

Nadalje, pokazalo se da duboki ciklusi brže skraćuju životni vijek baterije od plićih, osobito kod NiCd i NiMH baterija. Baterija koja se ne prazni redovito “do kraja” dat će tijekom svog trajanja više električne energije.

Baterije možete redovito držati na punjaču ( uvijek pogledajte upute proizvođača ! ), bez bojazni od prepunjenja, jer punjači imaju zaštitu od prenapunjenja. Samo ukoliko imate NiMH bateriju, jednom u mjesec-dva sjetite se isprazniti je “do kraja”, a nakon toga je bez prekida napunite “do vrha”.

Kako ispravno čuvati baterije?
U slučaju da baterije duže vrijeme neće biti u upotrebi svakako ih izvadite iz uređaja. Spremite ih na suho i hladno mjesto (no uvijek iznad 0°C). Hladnjak (ne zamrzivač!) nije loše rješenje, ali baterije treba dobro zapakirati da ne budu izložene vlazi. Ni sobna temperatura ne predstavlja osobit problem, no više temperature svakako nisu preporučljive. Bateriju čuvajte na 50% napunjenosti jer kod Li-Ion baterije postoji opasnost da se uslijed stajanja isprazni ispod svoje kritične razine, a punjenje tada može postati nemoguće. Nakon skladištenja najbolje je bateriju pustiti da se prirodno aklimatizira na sobnu temperaturu, te je tada napuniti. Nakon dužeg stajanja nužnim se može pokazati i ponovno formiranje baterije.

* ciklus – pod ciklusom podrazumijevamo jedno pražnjenje i jedno punjenje baterije. Obično se podrazumijeva da se baterija uvijek puni do kraja, a prema tome koliko se baterija isprazni razlikujemo plitke i duboke cikluse.

** kristalizacijski efekt – kristali unutar baterije mogu se povezati i narasti u veće kristale, čime im se smanjuje korisna površina, pa dolazi do pada napona i kapaciteta baterije. U ekstremnom slučaju, kristali mogu narasti u dendrite, dugačke lance koji mogu kratko spojiti + i – pol baterije, uzrokujući visoko samopražnjenje, kratki spoj i prividnu “smrt” baterije.

*** memorijski efekt – ako baterija uzastopno prolazi kroz potpuno jednake razine pražnjenja i punjenja nakon većeg broja ciklusa dogodi se znatan pad kapaciteta na razinu do koje se baterija praznila prilikom svakog ciklusa, kao da baterija pamti razinu do koje se prazni.